UWAGA!

Strona zawieszona. Firma nie przyjmuje obecnie nowych zleceń z powodu likwidacji działalności.
Dziękujemy naszym dotychczasowym Klientom za zaufanie i współpracę.

Nasza oferta

Firma Granitobruk oferuje Państwu wykonanie różnych nawierzchni, począwszy od nawierzchni z kostki granitowej, betonowej płytek chodnikowych po nawierzchnie z płyt ażurowych, płyt trawnikowych, arkuszy Nidagravel oraz kamienia polnego.

Na każdym etapie realizacji zlecenia służymy Państwu fachowym doradztwem.

Wykonujemy:

 • Drogi dojazdowe do posesji
 • Ścieżki, chodniki, podjazdy, parkingi
 • Zakładamy obrzeża palisady krawężnik
 • Schody, murki oporowe z granitu
 • Drenaże-czyli oprowadzenia wody ,studnie chłonne ,podejścia pod rynny
 • Osadzanie i instalowanie odwodnień liniowych oraz kratek ściekowych
 • Osadzanie włazów studzienek
 • Przeprowadzanie przepustów dla nawodnień i elektryki
 • Remonty starych nawierzchni
 • Prace ziemne związane z brukarstwem ,wywóz nadmiaru ziemi
 • Na życzenie organizujemy transport i zakup materiałów dla wykonania usługi

Firma Granitobruk stawia na jakość nie tyko wykonania wierzchniej warstwy (tej "dla oka") ale przede wszystkim solidność wykonania stabilności podłoża traktując powierzoną inwestycję jako przeznaczoną na wiele lat użytkowania.

Zawsze staramy się jednocześnie pomniejszać koszty stosując odpowiedniej grubości warstwy stabilizacyjne oraz dobór materiałów.

Przed wykonaniem podłoża zabezpieczamy odkryte przewody elektryczne (jeżeli występują) stosując dodatkowe ochrony peszel lub rurki . Na życzenie Klienta zakładamy przepusty, którymi można w przyszłości bez zrywania nawierzchni przeprowadzić np. nawodnienia kropelkowe, przewody elektryczne do lamp ogrodowych itp.

Przed wykonaniem warstwy podkładowej zakładamy instalacje deszczową dla odprowadzenia wody deszczowej jeżeli tak jest przewidziana w inwestycji włącznie z podłączeniem do istniejących rynien.